October 11, 2020 https://youtu.be/UwXybpWmFg8 Preacher : David Barfoot

Share

Off the Map September 27, 2020 https://youtu.be/kitmFxFIW1E Preacher : Ed Bennett

Share

September 20, 2020 https://youtu.be/0GaC6ukQFKE Preacher : David Barfoot Passage: Romans 11

Share

September 13, 2020 https://youtu.be/8Ip3i3iXAcc Preacher : David Barfoot Passage: Romans 11

Share

Off the Map September 6, 2020 https://youtu.be/VTdOSVO4ddI Preacher : Jo Horn

Share

August 23, 2020 https://youtu.be/mQlBGMzGG2E Preacher : David Barfoot

Share

Off the Map August 16, 2020 https://youtu.be/hQbMOqv2f_4 Preacher : Eleanor Bennett Passage: Esther

Share

Off the Map August 9, 2020 https://youtu.be/77-eRqG3yCI Preacher : Rodger Melville

Share

August 2, 2020 https://youtu.be/GkNSYsoNqpk Preacher : David Barfoot Passage: Romans 5:1-5

Share

Off the Map July 26, 2020 https://youtu.be/DAbtsgwpwm4 Preacher : Andy Coram

Share